Nhà 4,5m x13m Nội thất cá tính

Đăng ngày 25 tháng 2 năm 2020, 15:29 Mục DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

 Nhà 4,5m x13m Nội thất cá tính

Năm thiết kế: 2/2020

Năm thi công: 3/2020

Đơn vị thiết kế: Milimet Vuông (MM2)