NHÀ CẤP 4 HAI MẶT TIỀN

Đăng ngày 9 tháng 9 năm 2019, 11:31 Mục DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

 NHÀ CẤP 4 HAI MẶT TIỀN

chi phí xây dựng toàn bộ bao gồm cả nội thất 800tr

Năm thiết kế 2019

Năm khởi công 2020