Nhà phố 5x20m Hòa Xuân - Đà Nẵng

Đăng ngày 14 tháng 2 năm 2019, 08:30 Mục DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

NHÀ PHỐ 3 TẦNG - 5x20m - Đà Nẵng

Địa điểm xây dựng: Hòa Xuân - Đà Nẵng

Đơn vị thiết kế và thi công Công Ty CP Milimet Vuông

Diện tích thiết kế : 5m x 20m; 100m2

Năm thiết kế : 11/2018

Năm khởi công : 3/2019