Nhà phố lệch tầng 5mx20m tại Đà Nẵng

Đăng ngày 17 tháng 9 năm 2018, 12:30 Mục DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Nhà phố lệch tầng 5mx20m tại Đà Nẵng

Thiết kế bởi Milimet Vuông 

Năm thiết kế 8/2018