Phương án quy hoạch chi tiết khu hành chính Bắc Trà Mi - Quảng Nam

Đăng ngày 28 tháng 1 năm 2017, 14:34 Mục DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Phương án quy hoạch chi tiết khu hành chính Bắc Trà Mi - Quảng Nam