Phương án thiết kế Chợ Đêm Sông Hàn - Đà Nẵng

Đăng ngày 28 tháng 1 năm 2017, 14:38 Mục DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
Phương án thiết kế Chợ Đêm Sông Hàn - Đà Nẵng Năm thiết kế : 2013 Chủ Đầu tư : Công ty CP DHTC Đà Nẵng