Phương án thiết kế chợ đêm sông Hàn Đà Nẵng

Đăng ngày 17 tháng 2 năm 2017, 19:48 Mục DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Vị trí : bờ đông cầu sông Hàn Đà Nẵng

Chủ đầu tư : Công ty TNHH DHTC Đà Nẵng

Năm thiết kế : 2013