Quán cafe Konec

Đăng ngày 28 tháng 1 năm 2017, 14:54 Mục DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Quán cafe Konec

105 Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thiết kế và cải tạo bởi MM2

Hoàn thành năm 2016

Quán cafe Konec được cải tạo từ mặt bằng quán cafe cũ có sẵn, toàn bộ đồ trang trí trong quá là đồ tận dụng lại thiết kế và thi công với kinh phí rất hạn hep hoàn thành trong 2 tháng