Thiết kế cải tạo nhà ở Đống Đa - Đà Nẵng

Đăng ngày 13 tháng 2 năm 2017, 14:55 Mục DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

 Địa điểm : kiệt đường Đống Đa - Đà Nẵng

Hạng mục : Thiết kế cải tạo

Năm thiết kế : 2014