Nhà phố 5m x 20m chiều cao 3 tầng

Đăng ngày 26 tháng 3 năm 2020, 18:40 Mục DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

 Nhà phố 5m x 20m 3 tầng

Thiết kế năm: 3/2020

Đơn vị thiết kế: Công ty CP Milimet Vuông