Trọn bộ hình ảnh 3d nhà phố 5x15m

Đăng ngày 13 tháng 11 năm 2019, 12:59 Mục DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

 Trọn bộ hình ảnh 3d nhà phố 5x15m 

Năm thiết kế: 10/2019

Năm xây dựng: 3/2020

Đơn vị thiết kế: Công ty CP Milimet Vuông