BIỆT THỰ CASA


Chi phí thi công 10 tỷ

Loại công trình Biệt thự

Năm thiết kế 2017

BẠN CÓ MUỐN TRẢI NGHIỆM NGÔI NHÀ TRƯỚC KHI NÓ ĐƯỢC XÂY DỰNG?

MM2 làm việc với khách hàng không phải bằng bản vẽ 2d như những đơn vị tư vấn khác, chúng tôi dựng ngôi nhà bạn trên mô hình 3d tương tác trực tiếp với khách hàng. Cùng khách hàng trải nghiệm ngôi nhà trong tương lai để đưa ra sản phẩm phù hợp nhất chính xác nhất. Khách hàng được tương tác trực tiếp với ngôi nhà giống như ngôi nhà đã được xây dựng, khách hàng sẽ nắm rõ từng góc cạnh

  • 041107-2105151147043.jpg
  • 041107-2105151147044.jpg
  • 041107-2105151147045-2.jpg
  • 041107-2105151147045-3.jpg
  • 041107-2105151147045-4.jpg
  • 041107-2105151147045-5.jpg
  • 041107-2105151147045-6.jpg
  • 041107-2105151147045-7.jpg

Dự án liên quan