Linh Homestay - Thiết kế và thi công mẫu Homestay ấn tượng, độc đáo


Địa điểm Bình Thuận

Loại công trình Homestay

Năm thiết kế 2023

Thiết kế homestay diện mạo ấn tượng, độc đáo, không gian bên trong tiện nghi, cách điệu, tạo sự thoải mái cho người sử dụng không gian.

 • 021747-h2.jpg
 • 021747-h3.jpg
 • 021747-h4.jpg
 • 021747-h4b.jpg
 • 021747-h5.jpg
 • 021747-h7.jpg
 • 021747-h8.jpg
 • 021747-h9.jpg
 • 021747-h10.jpg
 • 021747-h11.jpg
 • 021747-h12.jpg
 • 021747-h13.jpg
 • 021747-h14.jpg
 • 021747-h15.jpg
 • 021747-h16.jpg
 • 021747-h17.jpg
 • 021747-h18.jpg
 • 021747-h19.jpg
 • 021747-h19b.jpg
 • 021747-h20.jpg
 • 021747-h20b.jpg
 • 021747-h21.jpg
 • 021747-h22.jpg
 • 021747-h23.jpg
 • 021747-h24.jpg
 • 021747-h25.jpg

Dự án liên quan