Biệt thự An Nhơn


Diện tích đất 1000

Chi phí thi công 3.5 tỷ

Địa điểm An Nhơn - Bình ĐỊnh

Tổng diện tích sàn 450

Diện tích xây dựng 240

Loại công trình Biệt Thự

Năm thiết kế 2021

Biệt thự : Anh Thắng, Tx.An Nhơn ( 1500m2 đất, dtxd : 10x24 , dt sàn 450m2 )
Thiết kế: Võ Văn Thành
Sale : Nguyễn Ngọc Minh
Kết cấu: Nguyễn Tuấn Em
ME: Nguyễn Đức Thông

 • 011148-2.jpg
 • 011148-3.jpg
 • 011148-4.jpg
 • 011148-5.jpg
 • 011148-6.jpg
 • 011148-a.jpg
 • 081003-1.jpg
 • 081003-2.jpg
 • 081003-3.jpg
 • 081003-4.jpg
 • 081003-5.jpg
 • 081003-6.jpg
 • 081003-7.jpg
 • 081003-8.jpg
 • 081003-9.jpg
 • 081003-10.jpg
 • 081003-11.jpg
 • 081003-12.jpg
 • 081003-13.jpg
 • 081003-14.jpg
 • 081003-15.jpg
 • 081003-16.jpg
 • 081003-17.jpg
 • 081003-18.jpg
 • 081003-19.jpg
 • 081003-21.jpg
 • 081003-22.jpg
 • 081003-23.jpg
 • 081003-24.jpg
 • 081003-25.jpg
 • 081003-26.jpg
 • 081003-27.jpg
 • 081003-28.jpg
 • 081003-29.jpg
 • 081003-30.jpg
 • 081003-31.jpg
 • 081003-32.jpg
 • 081003-33.jpg
 • 081003-34.jpg
 • 081003-35.jpg
 • 081003-36.jpg
 • 081003-37.jpg
 • 081003-38.jpg
 • 081003-39.jpg
 • 081003-40.jpg
 • 081003-41.jpg
 • 081003-42.jpg
 • 081003-43.jpg
 • 081003-44.jpg

Dự án liên quan