Biệt thự phố 2022


Diện tích đất 144 m2

Chi phí thi công 2 tỷ

Địa điểm Quảng Ngãi

Tổng diện tích sàn 245 m2

Diện tích xây dựng 100 m2

Loại công trình Biệt thự phố

Năm thiết kế 2022

Biệt Thự phố thiết kế hiện đại
Thiế Kế: Milimet Vuông
Năm: 2022

  • 051059-01.jpg
  • 051059-02.jpg
  • 051059-03.jpg
  • 051059-04.jpg
  • 051059-05.jpg
  • 051059-06.jpg
  • 051059-07.jpg
  • 051059-08.jpg
  • 051059-09.jpg
  • 051059-10.jpg

Dự án liên quan