Renovating a four-level house


Area of land 200 m2

Construction cost ~17.500 USD

Location Gia Lai province

Total floor area 90 m2

Area of the first floor 50 m2

Type four-level house

Year 2022

Ngôi nhà cấp 4 cải tạo lại trên nền nhà cũ, tổng diện tích xây dựng 88m2 trong đó diện tích xây mới 48m2, diện tích nhà giữ lại 40m2. Toàn bộ đồ nội thất được giữ lại để mix sao cho phù hợp, chi phí cải tạo tại An Khê - Gia Lai dự kiến 400tr.

 • 011750-1.jpg
 • 011750-2.jpg
 • 011750-3.jpg
 • 011750-3a.jpg
 • 011750-3b.jpg
 • 011750-3c.jpg
 • 011750-3d.jpg
 • 011750-4.jpg
 • 011750-5.jpg
 • 011750-6.jpg
 • 011750-7.jpg
 • 011750-8.jpg

Dự án liên quan