Đạt House - Ấn tượng với nét độc đáo trong mẫu nhà phố 3 tầng


Chi phí thi công 2,5 tỷ

Địa điểm Sơn Trà, Đà Nẵng

Loại công trình Nhà phố

Năm thiết kế 2023


 • 050952-h2.jpg
 • 050952-h3.jpg
 • 050952-h3b.jpg
 • 050952-h4.jpg
 • 050952-h5.jpg
 • 050953-h6.jpg
 • 050953-h7.jpg
 • 050953-h8.jpg
 • 050953-h9.jpg
 • 050953-h10.jpg
 • 050953-h11.jpg
 • 050953-h12.jpg
 • 050953-h13.jpg
 • 050953-h14.jpg
 • 050953-h15.jpg
 • 050953-h16.jpg
 • 050953-h17.jpg
 • 050953-h18.jpg
 • 050953-h1.jpg

Dự án liên quan