PHƯỢNG HOUSE- nhà phố trên nền đất không vuông


Diện tích đất 94m2

chi phí xây dựng 1 tỷ 850tr

địa điểm Quảng Ngãi

tổng diện tích sàn 188.8m2

diện tích xây dựng 94m2

loại công trình Nhà Phố

Năm thiết kế 2021

Đối với những lô đất không vuông vắn, những lô đất đặc biệt về hình dạng hay thổ nhưỡng thì chủ đầu tư nên tìm đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp. Milimet Vuông gửi bạn tham khảo một số hình ảnh nội, ngoại thất của một trong số những mẫu thiết kế đặc biệt như vậy. chi phí xây dựng trọn gói bao gồm cả nội thất 1,85 tỷ

 • 031445-aa.jpg
 • 031445-bb.jpg
 • 031445-cc.jpg
 • 031446-1.jpg
 • 031446-2.jpg
 • 031446-3.jpg
 • 031446-4.jpg
 • 031446-5.jpg
 • 031446-6.jpg
 • 031446-7.jpg
 • 031446-8.jpg
 • 031446-9.jpg
 • 031446-10.jpg
 • 031446-11.jpg
 • 031446-12.jpg
 • 031446-13.jpg
 • 031446-14.jpg
 • 031446-z2505347580678-0d7b0a12f651a16f7a69ed89202ce2f2.jpg
 • 031446-z2505347587879-3182d8f49df6b98d3564863765055888.jpg
 • 031446-z2505347590198-0d3a579c5d186e943e9b0ebbb43ad11b.jpg
 • 031446-z2505347604835-5e9ac42a9891f8586251e22a24b35be0.jpg
 • 031446-z2505347607411-6b3ff93557d4e2c9177f2978a3a18fb3.jpg
 • 031446-z2505347612381-2301ff1133a4000e3b7c348088d5daeb.jpg
 • 031446-z2505347627170-f678d75fe7804461c0a4c8c194f3ecfa.jpg

Dự án liên quan