Nhà phố 5 x15m 3 tầng được yêu thích nhất năm 2020

Nhà phố 5x15m chiều cao 3 tầng trên khu đất có diện tích 5m x 20m - Ngôi nhà được xem tương tác và chia sẻ nhiều trên các mạng xã hội. Năm thiết kế: 10/2019 - Năm xây dựng: 3/2020

Bài viết liên quan