Cải tạo nội thất Homestay đẹp, tối ưu không gian


Diện tích đất 2920 m2

Địa điểm Tiền Giang

Tổng diện tích sàn 130 m2

Loại công trình Homestay

Năm thiết kế 2024

Thiết kế và cải tạo lại nội thất homestay ấn tượng, tối ưu không gian, diện mạo độc đáo. Xây mới 6 căn homestay.

 • 251639-h2.jpg
 • 251639-h3.jpg
 • 251639-h4.jpg
 • 251639-h5.jpg
 • 251639-h6.jpg
 • 251639-h6b.jpg
 • 251639-h7.jpg
 • 251639-h7b.jpg
 • 251639-h8.jpg
 • 251639-h9.jpg
 • 251639-h9b.jpg
 • 251640-h10.jpg
 • 251640-h11.jpg
 • 251640-h12.jpg
 • 251640-h13.jpg
 • 251640-h14.jpg
 • 251640-h15.jpg
 • 251640-h16.jpg
 • 251640-h16b.jpg
 • 251640-h16c.jpg
 • 251640-h17.jpg
 • 251640-h18.jpg
 • 251640-h19.jpg
 • 251640-h20.jpg
 • 251640-h21.jpg
 • 251640-h22.jpg
 • 251640-h1a.jpg

Dự án liên quan