Thiết kế và cải tạo nội thất nhà ở chuyên nghiệp


Diện tích đất 400 m2

Địa điểm HCM

Tổng diện tích sàn 300 m2

Loại công trình Nhà phố

Năm thiết kế 2024

Thiết kế và cải tạo nội thất nhà ở, công năng 3 phòng ngủ.

 • 251704-h2.jpg
 • 251704-h2a.jpg
 • 251704-h3.jpg
 • 251704-h5.jpg
 • 251704-h6.jpg
 • 251704-h7.jpg
 • 251704-h8.jpg
 • 251704-h10.jpg
 • 251704-h11.jpg
 • 251704-h12.jpg
 • 251704-h13.jpg
 • 251704-h14.jpg
 • 251704-h14b.jpg
 • 251704-h14c.jpg
 • 251704-h15.jpg
 • 251704-h16.jpg
 • 251704-h17.jpg
 • 251704-h18.jpg
 • 251704-h19.jpg
 • 251704-h20.jpg
 • 251704-h21.jpg
 • 251704-h22.jpg
 • 251704-h23.jpg
 • 251704-h24.jpg
 • 251704-h25.jpg
 • 251704-h26.jpg
 • 251706-h1.jpg

Dự án liên quan