DUAN HOUSE, a four-level house with large bedroom


Area of land 108m2

Construction cost ~30,400 USD

Location Quang Ngai province

Total floor area 90m2

Area of the 1st floor 90m2

Type Townhouse

year 2021

Nhà cấp 4 đầy đủ tiện nghi, thiết kế cho gia đình ba người là 2 vợ, chồng trẻ và con nhỏ. Cuộc sống mới sau khi tách gia đình khỏi bố, mẹ chỉ ổn định và an tâm hơn khi bạn có nơi đặt chân cố định, là bước đầu đặt nền móng cho những việc lớn sau đó. Khi nguồn tài chính có hạn, nhưng mong muốn có một căn nhà để gia đình ổn định, có nơi quây quần bên nhau mỗi tối thì một căn nhà cấp 4 , không cần sang trọng, to lớn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu.

 • 042345-2105190923502.jpg
 • 042345-21051909235014.jpg
 • 042345-21051909235015.jpg
 • 042347-2105190923501.jpg
 • 042347-2105190923502.jpg
 • 042347-2105190923503.jpg
 • 042347-2105190923504.jpg
 • 042347-2105190923505.jpg
 • 042347-2105190923506.jpg
 • 042347-2105190923507.jpg
 • 042347-2105190923508.jpg
 • 042347-2105190923509.jpg
 • 042347-21051909235010.jpg
 • 042347-21051909235011.jpg
 • 042347-21051909235012.jpg
 • 042347-21051909235013.jpg
 • 042347-21051909235014.jpg
 • 042347-21051909235015.jpg

Dự án liên quan