ĐỨC YẾN HOUSE ngôi nhà trên nền đất thóp hậu, nhưng cái được lớn hơn cái mất !


Diện tích đất 90

Chi phí thi công 900 - 950

Địa điểm Gia Lai

Tổng diện tích sàn 150

Diện tích xây dựng 75

Loại công trình Nhà Phố

Năm thiết kế 2021

KHÔNG CẦN THIẾT KẾ CÓ XÂY NHÀ ĐƯỢC KHÔNG ????
Câu trả lời tất nhiên là có, số ít ngôi nhà tự xây vẫn đẹp nhưng chưa chắc đã kiên cố, tiết kiệm và đúng kỹ thuật. Để hiểu đúng về việc này chúng ta cần biết một bộ đồ án thiết kế bao gồm những ai tham gia? Thiết kế nhà phố có cần phải nhiều người thế không?

  • 050055-1708-2.jpg
  • 050055-1708-3.jpg
  • 050055-1708-3a.jpg
  • 050055-1708-4.jpg
  • 050055-1708-5.jpg
  • 050055-1708-6.jpg
  • 050055-1708-7.jpg
  • 050055-1708-8.png

Dự án liên quan