Duy House - Thiết kế nhà ở kết hợp kinh doanh hiệu thuốc


Diện tích đất 100 m2

Chi phí thi công 2,5 tỷ

Địa điểm Quảng Ninh

Tổng diện tích sàn 243.3 m2

Diện tích xây dựng 90.8 m2

Loại công trình Nhà phố

Năm thiết kế 2024

Mô hình thiết kế nhà ở kết hợp kinh doanh hiệu thuốc, đảm bảo 2 công năng chính, sự riêng tư cho khu vực ở, sự chuyên nghiệp, thông thoáng cho khu vực kinh doanh

 • 221607-h2.jpg
 • 221607-h3.jpg
 • 221607-h4.jpg
 • 221607-h5.jpg
 • 221607-h6.jpg
 • 221607-h7.jpg
 • 221607-h7a.jpg
 • 221607-h7b.jpg
 • 221607-h7c.jpg
 • 221607-h8.jpg
 • 221607-h9.jpg
 • 221608-h9b.jpg
 • 221608-h10.jpg
 • 221608-h11.jpg
 • 221608-h12.jpg
 • 221608-h13.jpg
 • 221608-h14.jpg
 • 221608-h15.jpg
 • 221608-h16.jpg
 • 221608-h17.jpg
 • 221608-h18.jpg
 • 221608-h19.jpg
 • 221608-h20.jpg
 • 221608-h21.jpg
 • 221608-h22.jpg
 • 221608-h1.jpg

Dự án liên quan