HÌNH ẢNH THỰC TẾ- Cường Phượng House- Đà Nẵng-2021


Diện tích đất 90

Chi phí thi công 1tỷ 850tr

Địa điểm Quảng Ngãi

Tổng diện tích sàn 180

Diện tích xây dựng 90

Loại công trình Nhà Phố

Năm thiết kế 2021

Công trình được thiết kế trong giai đoạn dịch bắt đầu của giai đoạn cao điểm năm 2021! đã được thi công hoàn thiện và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên Đán cùng năm. Thiết kế hiện đại với 3 phòng ngủ, thang sắt và giếng trời, sân trong. Bộ ảnh thực tế đầy đủ.
Cường Phượng house- TP Quảng Ngãi-2021
#Milimet Vuông
#2021
#Thiết_Kế_Nhà_Đẹp

 • 251054-01mt-3.jpg
 • 251054-01mt-4.jpg
 • 251054-02pk-1.jpg
 • 251054-02pk-2.jpg
 • 251054-02pk-3.jpg
 • 251054-02pk-4.jpg
 • 251054-02pk-5.jpg
 • 251054-02pk-6.jpg
 • 251054-02pk-7.jpg
 • 251054-02pk-8.jpg
 • 251054-02pk-9.jpg
 • 251054-02pk-10.jpg
 • 251054-02pk-11.jpg
 • 251054-03pa-1.jpg
 • 251054-03pa-2.jpg
 • 251054-03pa-3.jpg
 • 251054-03pa-4.jpg
 • 251054-03pa-5.jpg
 • 251054-03pa-6.jpg
 • 251054-03pa-7.jpg
 • 251054-03pa-8.jpg
 • 251054-03pa-9.jpg
 • 251054-03pa-10.jpg
 • 251054-03pa-11.jpg
 • 251054-03pa-12.jpg
 • 251054-03pa-13.jpg
 • 251054-03pa-14.jpg
 • 251054-04pn-1.jpg
 • 251054-04pn-2.jpg
 • 251054-04pn-3.jpg
 • 251054-04pn-4.jpg
 • 251054-04pn-5.jpg
 • 251054-04pn-6.jpg
 • 251054-04pn-7.jpg
 • 251054-04pn-8.jpg
 • 251054-04pn-9.jpg
 • 251054-04pn-10.jpg
 • 251054-04pn-11.jpg
 • 251054-04pn-12.jpg
 • 251054-04pn-13.jpg
 • 251054-04pn-14.jpg
 • 251054-04pn-15.jpg
 • 251054-05ct-1.jpg
 • 251054-05ct-2.jpg
 • 251054-05ct-3.jpg
 • 251054-05ct-4.jpg
 • 251054-05ct-5.jpg
 • 251054-05ct-6.jpg
 • 251054-05ct-7.jpg
 • 251054-05ct-8.jpg
 • 251054-05ct-9.jpg
 • 251054-05ct-10.jpg
 • 251054-06pnn-1.jpg
 • 251054-06pnn-2.jpg
 • 251054-06pnn-3.jpg
 • 251054-06pnn-4.jpg
 • 251054-06pnn-5.jpg
 • 251054-06pnn-6.jpg
 • 251054-06pnn-7.jpg
 • 251054-06pnn-8.jpg
 • 251054-06pnn-9.jpg
 • 251054-06pnn-10.jpg
 • 251054-07pct-1.jpg
 • 251054-07pct-2.jpg
 • 251054-07pct-3.jpg
 • 251054-07pct-4.jpg
 • 251054-07pct-5.jpg
 • 251054-07pct-6.jpg
 • 251054-07pct-7.jpg
 • 251054-07pct-8.jpg
 • 251054-08plv-1.jpg
 • 251054-08plv-2.jpg
 • 251054-08plv-3.jpg
 • 251054-08plv-4.jpg
 • 251054-08plv-5.jpg
 • 251054-08plv-6.jpg
 • 251054-08plv-7.jpg
 • 251055-01mt-1.jpg
 • 251055-01mt-2.jpg

Dự án liên quan