Phong House - Biệt thự hiện đại có mái hiên lệch tầng ấn tượng


Diện tích đất 600 m2

Chi phí thi công 3,8 tỷ

Địa điểm Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn 250 m2

Loại công trình Biệt thự

Năm thiết kế 2022

Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại có vườn rau, hồ bơi, bên cạnh đó còn sở hữu nét độc đáo và ấn tượng đặc biệt bởi mái hiên lệch tầng, vươn xa tới 6,7m...

 • 211721-h3.jpg
 • 211721-h4.jpg
 • 211721-h5.jpg
 • 211721-h6.jpg
 • 211721-h7.jpg
 • 211721-h8.jpg
 • 211721-h9.jpg
 • 211721-h10.jpg
 • 211721-h10b.jpg
 • 211721-h11.jpg
 • 211721-h12.jpg
 • 211721-h13.jpg
 • 211721-h14.jpg
 • 211721-h14b.jpg
 • 211721-h15.jpg
 • 211721-h16.jpg
 • 211721-h17.jpg
 • 211721-h18.jpg
 • 211721-h18b.jpg
 • 211721-h19.jpg
 • 211721-h20.jpg
 • 211721-h20b.jpg
 • 211721-h21.jpg
 • 211721-h21b.jpg
 • 211721-h22.jpg
 • 211721-h23.jpg
 • 211721-h24.jpg
 • 211722-h25.jpg
 • 211722-h26.jpg
 • 211722-h27.jpg
 • 211722-h28.jpg
 • 211722-h29.jpg
 • 211722-h30.jpg

Dự án liên quan