Hưng House - Thiết kế nhà phố phong cách Địa Trung Hải độc đáo


Diện tích đất 580,5 m2

Chi phí thi công 2,7 tỷ

Địa điểm Bình Định

Tổng diện tích sàn 258 m2

Loại công trình Nhà phố

Năm thiết kế 2024

Thiết kế nhà phố mang phong cách Địa Trung Hải ấn tượng, kết hợp bên trong là âm hưởng không gian Việt, tạo nên tổng thể độc đáo, ấn tượng

 • 231214-h2.jpg
 • 231214-h3.jpg
 • 231214-h4.jpg
 • 231214-h5.jpg
 • 231214-h6.jpg
 • 231214-h7.jpg
 • 231214-h8.jpg
 • 231214-h9.jpg
 • 231214-h9a.jpg
 • 231214-h9b.jpg
 • 231214-h10.jpg
 • 231214-h11.jpg
 • 231214-h11b.jpg
 • 231214-h11c.jpg
 • 231214-h12.jpg
 • 231214-h13.jpg
 • 231214-h14.jpg
 • 231214-h15.jpg
 • 231214-h16.jpg
 • 231214-h17.jpg
 • 231214-h18.jpg
 • 231214-h19.jpg
 • 231214-h20.jpg
 • 231214-h21.jpg
 • 231214-h22.jpg
 • 231214-h23.jpg
 • 231214-h24.jpg
 • 231223-h1.jpg

Dự án liên quan