Huy House - Thiết kế nhà phố diện mạo ấn tượng, độc đáo


Diện tích đất 109 m2

Chi phí thi công 2 tỷ

Địa điểm Ninh Thuận

Tổng diện tích sàn 220 m2

Diện tích xây dựng 84 m2

Loại công trình Nhà phố

Năm thiết kế 2023

Thiết kế nhà phố trên đất xéo, công năng tiện nghi, diện mạo ấn tượng, bởi những đường nét khoẻ khoắn, thu hút

 • 171504-h2.jpg
 • 171504-h4.jpg
 • 171504-h7.jpg
 • 171504-h8b.jpg
 • 171504-h9.jpg
 • 171504-h10b.jpg
 • 171504-h11.jpg
 • 171504-h12.jpg
 • 171504-h13.jpg
 • 171504-h14.jpg
 • 171504-h15.jpg
 • 171504-h18.jpg
 • 171504-h19.jpg
 • 171504-h20.jpg
 • 171504-h21b.jpg
 • 171504-h23b.jpg
 • 171504-h25.jpg
 • 171504-h26.jpg
 • 171504-h28.jpg

Dự án liên quan