HUY HOUSE, nhà phố 3 tầng, mặt tiền 5m.


Diện tích đất 100

Chi phí thi công 1 tỷ 500tr

Địa điểm Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn 275

Diện tích xây dựng 75

Loại công trình Nhà Phố

Năm thiết kế 2020

Nhà phố 5m x 20m 3 tầng

Thiết kế năm: 3/2020

Đơn vị thiết kế: Công ty CP Milimet Vuông

 • 051141-2105121527311.jpg
 • 051141-2105121527312.jpg
 • 051141-2105121527313.jpg
 • 051141-2105121527314.jpg
 • 051141-2105121527315.jpg
 • 051141-2105121527316.jpg
 • 051141-2105121527317.jpg
 • 051141-2105121527318.jpg
 • 051141-2105121527319.jpg
 • 051141-21051215273110.jpg
 • 051141-21051215273111.jpg

Dự án liên quan