Linh House - Thiết kề nhà phố 2,5 tầng ấn tượng năm 2024


Diện tích đất 130 m2

Chi phí thi công 2,5 tỷ

Địa điểm Ninh Bình

Tổng diện tích sàn 250 m2

Loại công trình Nhà phố

Năm thiết kế 2023

Thiết kế nhà phố 2,5 tầng, công năng tiện nghi, thẩm mỹ, phong cách nhẹ nhàng nhưng ấn tượng, có không gian xanh

 • 111926-h2.jpg
 • 111926-h3.jpg
 • 111926-h4.jpg
 • 111926-h4b.jpg
 • 111926-h5.jpg
 • 111926-h6.jpg
 • 111926-h7.jpg
 • 111926-h8.jpg
 • 111926-h8a.jpg
 • 111926-h8b.jpg
 • 111926-h9.jpg
 • 111926-h9b.jpg
 • 111926-h10.jpg
 • 111926-h11.jpg
 • 111926-h12.jpg
 • 111926-h12b.jpg
 • 111926-h13.jpg
 • 111926-h14.jpg
 • 111926-h15.jpg
 • 111926-h16.jpg
 • 111926-h17.jpg
 • 111926-h18.jpg
 • 111926-h19.jpg
 • 111926-h19b.jpg
 • 111926-h20.jpg
 • 111926-h21.jpg
 • 111926-h22.jpg
 • 111926-h23.jpg
 • 111926-h24.jpg
 • 111926-h25.jpg

Dự án liên quan