NAM HẰNG HOUSE, ngôi nhà cho đôi vợ chồng mới cưới


Diện tích đất 90

Chi phí thi công 900 - 950

Địa điểm Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn 150

Diện tích xây dựng 65

Loại công trình Nhà Phố

Năm thiết kế 2020

Phương án cải tại nhà phố cho dôi vợ chồng trẻ tại Đà Nẵng

 • 080816-2.jpg
 • 080816-3.jpg
 • 080816-4.jpg
 • 080816-5.jpg
 • 080816-6.jpg
 • 080816-7.jpg
 • 080816-8.jpg
 • 080816-9.jpg
 • 080816-10.jpg
 • 080816-11.jpg
 • 080816-12.jpg
 • 080816-13.jpg
 • 080816-14.jpg
 • 080816-15.jpg
 • 080816-1.png

Dự án liên quan