Ngoại thất gói thiết kế tiết kiệm


Diện tích đất 100

Chi phí thi công 1 tỷ

Địa điểm Quảng Ngãi

Tổng diện tích sàn 150

Diện tích xây dựng 75

Loại công trình Nhà Phố

Năm thiết kế 2021

Hình ảnh mặt tiền gói thiết kế tiết kiệm của MM2,

  • 031421-01.jpg
  • 031421-02.jpg
  • 031421-03.jpg
  • 031421-04.jpg

Dự án liên quan