NGỌC TIẾN HOUSE chi phí xây dựng dưới 1 tỷ


Diện tích đất 100

Chi phí thi công 900 - 950

Địa điểm Quảng Ngãi

Tổng diện tích sàn 150

Diện tích xây dựng 75

Loại công trình Nhà Phố

Năm thiết kế 2021

KIẾN TRÚC ĐƯỢC TẠO RA BỞI KHỐI ÓC VÀ ĐÔI BÀN TAY KHÉO LÉO CỦA CON NGƯỜI !
Con người sống giữa lòng thiên nhiên trong không gian rộng lớn được gọi là môi trường sống (môi sinh) nhưng chỉ những không gian được tạo lập có bàn tay can thiệp của con người, do sự sáng tạo của kiến trúc sư mới gọi là không gian kiến trúc. Giới hạn của không gian kiến trúc thường là tầm ảnh hưởng của công năng, do sức biểu hiện nghệ thuật của kiến trúc.

  • 050952-2130-1.jpg
  • 050952-2130-3.jpg
  • 050952-2130-4.jpg
  • 050952-2130-5.jpg
  • 050952-2130-6.jpg
  • 050952-2130-7.jpg
  • 050952-2130-8.jpg
  • 050952-2130-9.jpg
  • 050952-2130-10.jpg
  • 050952-2130-11.jpg

Dự án liên quan