NHÀ CẤP 4 - 2 mặt tiền thiết kế hiện đại


Diện tích đất 140

Chi phí thi công 750- 800

Địa điểm Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn 100

Diện tích xây dựng 100

Loại công trình Nhà Phố

Năm thiết kế 2018

Địa điểm xây dựng: Hòa Xuân - Đà Nẵng

Đơn vị thiết kế thi công Milimet Vuông

Quy mô nhà một tầng 8mx20m hai mặt tiền

Năm thiết kế : 10/2018

Năm khởi công : 12/2018

 • 040011-2105131445361.jpg
 • 040011-2105131445362.jpg
 • 040011-2105131445363.jpg
 • 040011-2105131445364.jpg
 • 040011-2105131445365.jpg
 • 040011-2105131445366.jpg
 • 040011-2105131445367.jpg
 • 040011-2105131445368.jpg
 • 040011-2105131445369.jpg
 • 040011-21051314453610.jpg
 • 040011-21051314453611.jpg
 • 040011-21051314453612.jpg
 • 040011-21051314453613.jpg
 • 040011-21051314453614.jpg
 • 040011-21051314453615.jpg
 • 040011-21051314453616.jpg
 • 040011-21051314453617.jpg

Dự án liên quan