Nhà phố 2 mặt tiền Đà Nẵng


Diện tích đất 150 m2

Chi phí thi công 1.8 tỷ

Địa điểm Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn 265 m2

Diện tích xây dựng 100 m2

Loại công trình Nhà phố

Năm thiết kế 2021

Công trình nhà phố 2 mặt tiền được Milimet Vuông thiết kế năm 2021 tại Đà Nẵng trên diện tích đất 150 m2

  • 061136-1.jpg
  • 061136-2.jpg
  • 061136-3.jpg
  • 061136-4.jpg
  • 061136-5.jpg
  • 061136-6.jpg
  • 061136-7.jpg
  • 061136-8.jpg
  • 061136-9.jpg
  • 061136-10.jpg

Dự án liên quan