Nhà phố 3 tầng hiện đại ở Quy Nhơn


Diện tích đất 135 m2

Chi phí thi công 1.4 tỷ

Địa điểm Quy Nhơn - Bình Định

Tổng diện tích sàn 240 m2

Diện tích xây dựng 100 m2

Loại công trình Nhà phố

Năm thiết kế 2021

Diện tích đất 5m x 27m, diện tích xây dựng 5mx20m, 3 phòng ngủ, 2,5 tầng, tổng chi phí xây dựng chưa bao gồm nội thất 1,44 tỷ

 • 061056-2.jpg
 • 061056-3.jpg
 • 061056-4.jpg
 • 061056-5.jpg
 • 061056-6.jpg
 • 061056-7.jpg
 • 061056-8.jpg
 • 061056-9.jpg
 • 061056-10.jpg
 • 061056-11.jpg
 • 061056-12.jpg
 • 061056-13.jpg
 • 061056-14.jpg
 • 061056-15.jpg
 • 061056-16.jpg
 • 061056-17.jpg
 • 061056-18.jpg
 • 061056-19.jpg
 • 061056-20.jpg
 • 061056-21.jpg
 • 061056-22.jpg
 • 061056-23.jpg
 • 061056-24.jpg
 • 061056-z2783926626781-5ff320a841169ca3a4daa86d065e8b0e.jpg
 • 061056-z2783926626783-bd0558524a0e4fc2a4229da1c582bcee.jpg
 • 061056-z2783926626785-b0b9556ad767eae74c3924b7eaa7ed1e.jpg
 • 061056-z2783926649317-ac3f107f276798d8f711aa4b447cc75b.jpg
 • 061056-z2783926657182-a61c9d8bacf3ad6dbd7b915cd63be4f3.jpg
 • 061056-z2783926657193-899f3fe3095caf669cf5d6d5056b91b7.jpg
 • 061056-z2783926657225-2505714afbd95571fbc8a3569ed9900c.jpg
 • 061056-z2783926665394-89d06c7615f9cfd94d0664da967d0ca3.jpg
 • 061056-z2784011413385-5ad2e8089ca6acf8c9fe5a75ea90ffd2.jpg
 • 061056-z2784011435085-4957915a29b9587dcbe93cb675722eec.jpg

Dự án liên quan