NHÀ PHỐ MẶT TIỀN 6m


Diện tích đất 81

Chi phí thi công 750 - 800

Địa điểm Tam Kỳ, Quảng Nam

Tổng diện tích sàn 120

Diện tích xây dựng 59

Loại công trình Nhà Phố

Năm thiết kế 2019


  • 020857-2105121208261.jpg
  • 020857-2105121208262.jpg
  • 020857-2105121208263.jpg
  • 020857-2105121208264.jpg
  • 020857-2105121208265.jpg
  • 020857-2105121208266.jpg
  • 020857-2105121208268.jpg

Dự án liên quan