NHÂN HOUSE, phong cách hiện đại, mặt tiền 5m


Diện tích đất 100

Chi phí thi công 1tỷ 200tr

Địa điểm Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn 190

Diện tích xây dựng 75

Loại công trình Nhà Phố

Năm thiết kế 2021

Kiến trúc là một ngành nghề đặc thù vừa là nghệ thuật lại vừa là kỹ thuật. Khi lựa chọn nghệ thuật thì tính kỹ thuật sẽ giảm xuống và ngược lại, không có khái niệm trung hòa giữa kỹ thuật và nghệ thuật cho tất cả các công trình, tỷ lệ giữa nghệ thuật và kỹ thuật hoàn toàn dựa vào công trình kiến trúc và mục đích tạo ra nó.

 • 051030-2133-1.jpg
 • 051030-2133-2.jpg
 • 051030-2133-3.jpg
 • 051030-2133-4.jpg
 • 051030-2133-5.jpg
 • 051030-2133-6.jpg
 • 051030-2133-7.jpg
 • 051030-2133-8.jpg
 • 051030-2133-9.jpg
 • 051030-2133-10.jpg
 • 051030-2133-11.jpg
 • 051030-2133-12.jpg
 • 051030-2133-13.jpg
 • 051030-2133-14.jpg
 • 051030-2133-15.jpg
 • 051030-2133-16a.jpg

Dự án liên quan