NỘI THẤT CÁ TÍNH-mặt tiền 4,5m


Diện tích đất 58.5

Chi phí thi công 800-900

Địa điểm Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn 90

Diện tích xây dựng 45

Loại công trình Nhà Phố

Năm thiết kế 2020

Năm thiết kế: 2/2020

Năm thi công: 3/2020

Đơn vị thiết kế: Milimet Vuông (MM2

  • 030832-2105121600531.jpg
  • 030832-2105121600532.jpg
  • 030832-2105121600533.jpg
  • 030832-2105121600534.jpg
  • 030832-2105121600535.jpg
  • 030832-2105121600536.jpg
  • 030832-2105121600537.jpg
  • 030832-2105121600538.jpg

Dự án liên quan