Quyên House - beautiful townhouse design


Area of land 100 m2

Construction cost ~50.400 USD

Location Nghe An province

Tổng diện tích sàn 180 m2

Area of the 1st floor 69 m2

Loại công trình Nhà Phố

Year 2023

Thiết kế nhà phố hiện đại, xen kẽ đường cong và nét thẳng công năng tiện nghi, màu sắc nhẹ nhàng

 • 050949-1-6.jpg
 • 050949-1-7.jpg
 • 050949-1-14.jpg
 • 050949-1-8.jpg
 • 050950-1-9.jpg
 • 050950-1-11.jpg
 • 050950-1-12.jpg
 • 050950-1-13.jpg
 • 050950-1-15.jpg
 • 050950-1-16.jpg
 • 050950-1-17.jpg
 • 050950-1-18.jpg
 • 050950-1-19.jpg
 • 050950-1-20.jpg
 • 050950-1-21.jpg
 • 050950-1-22.jpg
 • 050950-1-23.jpg
 • 050950-1-5.jpg
 • 050950-1-4.jpg
 • 050951-1-1.jpg

Dự án liên quan