THẢO HOUSE, mặt tiền 3,6m


Diện tích đất 23.3

Chi phí thi công 320tr

Địa điểm Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn 54.4

Diện tích xây dựng 19.6

Loại công trình Nhà Phố

Năm thiết kế 2020

Căn nhà trong kiệt nhỏ cho gia đình 4 thành viên. Nếu diện tích xây dựng, diện tích đất, diện tích xây dựng và cả chi phí xây dựng đều bị giới hạn thì việc đưa ra giải pháp thiết kế và biện pháp thi công đều cần kinh nghiệm để được hiệu quả tốt nhất với 2 tầng 1lửng,tận dụng tối đa không gian để sinh hoạt

  • 121411-z2600546227036-10a5e9e151ca510ac927efbdab58c28e.jpg
  • 121411-z2600546146546-79429812fb425fefd23cad154929bd8c.jpg
  • 121411-z2600546314223-47e73b572cd0d0dbc7fb25bdd3a0bfcf.jpg
  • 121412-z2600546115553-8c7636cf820fe45b7c0e599776d57426.jpg
  • 121412-z2600546347662-1ec061f7cb2a17299d89648b441f0f46.jpg
  • 121412-z2600546372891-d399ed1debe08cad20b75eb78e1cb56c.jpg
  • 121412-z2600546417661-bbe1e14d3dd926aebf7afa6fe9319750.jpg
  • 121413-z2600546288088-11b9481f5385cb60c8b316504cbee211.jpg

Dự án liên quan