Yến House - Sự kết hợp độc đáo giữa Truyền thống Việt và Nhật


Diện tích đất 505 m2

Chi phí thi công 1,5 tỷ

Địa điểm Ninh Thuận

Tổng diện tích sàn 119 m2

Loại công trình Nhà cấp 4

Năm thiết kế 2024


 • 221441-h2.jpg
 • 221441-h3.jpg
 • 221441-h4.jpg
 • 221441-h5.jpg
 • 221441-h6.jpg
 • 221441-h7.jpg
 • 221441-h8.jpg
 • 221441-h9.jpg
 • 221441-h10.jpg
 • 221441-h10b.jpg
 • 221441-h11.jpg
 • 221441-h12.jpg
 • 221441-h13.jpg
 • 221441-h14.jpg
 • 221441-h15.jpg
 • 221441-h16.jpg
 • 221441-h17.jpg
 • 221441-h18.jpg
 • 221441-h19.jpg
 • 221441-h20.jpg
 • 221441-h21.jpg
 • 221441-h22.jpg
 • 221441-h23.jpg
 • 221441-h24.jpg
 • 221441-h25.jpg
 • 221442-h1.jpg

Dự án liên quan