Các dự án Nhà Hàng tiêu biểu do Milimet Vuông thiết kế

1. TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI THIÊN ĐƯỜNG - AN KHÊ - GIA LAI


 


 

 

 

 

2. NHÀ HÀNG OCEAN NINH BÌNH

 

 

3. TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI PALAMY PLACE - LÀO

 

Bài viết liên quan