Chư House - Thiết kế và cải tạo lại nhà phố, công năng tiện nghi, thẩm mỹ


Diện tích đất 100 m2

Chi phí thi công 2,8 tỷ

Địa điểm Bình Dương

Diện tích xây dựng 80 m2

Loại công trình Nhà phố

Năm thiết kế 2024

Thiết kế và cải tạo lại nhà phố, công năng tiện nghi, thẩm mỹ

 • 251529-h2.jpg
 • 251529-h3.jpg
 • 251529-h4.jpg
 • 251529-h5.jpg
 • 251529-h6.jpg
 • 251529-h7.jpg
 • 251529-h8.jpg
 • 251529-h9.jpg
 • 251529-h10.jpg
 • 251529-h11.jpg
 • 251529-h12.jpg
 • 251529-h13.jpg
 • 251529-h14.jpg
 • 251529-h15.jpg
 • 251529-h16.jpg
 • 251529-h17.jpg
 • 251529-h18.jpg
 • 251529-h19.jpg
 • 251529-h20.jpg
 • 251529-h21.jpg
 • 251529-h22.jpg
 • 251529-h23a.jpg
 • 251529-h23b.jpg
 • 251529-h24.jpg
 • 251529-h24b.jpg
 • 251529-h25.jpg
 • 251529-h26.jpg
 • 251529-h27.jpg
 • 251529-h28.jpg
 • 251529-h28b.jpg
 • 251529-h29.jpg
 • 251529-h30.jpg
 • 251529-h31.jpg
 • 251529-h32.jpg
 • 251529-h33.jpg

Dự án liên quan