Công bố quyền sở hữu trí tuệ

Milimet Vuông là công ty sáng tạo nên các hình ảnh sảm phẩm của Milimet Vuông thường được đăng tải rộng rãi trên các trang truyền thông của Milimet Vuông. Thời gian vừa qua rất nhiều sảm phẩm của Milimet Vuông bị xóa logo sau đó được đăng tải lên các trang truyền thông của người hoặc tổ chức "đánh cắp" gây hiểu lầm cho khách hàng. Công bố quyền sở hữu trí tuệ nhầm bảo vệ quyền lợi của khách hàng cũng như tạo môi trường kinh doanh lành mạnh hơn. Nội dung tuyên bố quyền sở hữu trí tuệ được Milimet Vuông công bố với các nội dung sau:

AI LÀ CHỦ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA SẢM PHẨM DO MILIMET VUÔNG THIẾT KẾ

Các chủ thể của quyền tác giả bao gồm tác giả (hay đồng tác giả) và chủ sở hữu quyền tác giả.

Tác giả: Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm, bao gồm: 
 Mọi sảm phẩm được đăng tải trên các trang thông tin chính thức của Milimet Vuông đều thuộc quyền tác giả của Công ty CP Milimet Vuông;
 “Sáng tạo” có thể được hiểu là việc tạo ra tác phẩm từ lao động trí óc mà không phải là hành vi sao chép lại từ những gì đã có sẵn trước đó."Người Trực tiếp sáng tạo là các kiến trúc sư của Milimet Vuông" là người trực tiếp thể hiện ý tưởng dưới một hình thức vật chất nhất định và tạo nên tác phẩm. Tuy nhiên các kiến trúc sư sáng tạo được Milimet Vuông thuê lạo ra các "tác phẩm sáng tạo" nên tác giả của các "tác phẩm sáng tạo" thuộc về Milimet Vuông và không thuộc về cá nhân kiến trúc sư trực tiếp tạo ra "tác phẩm sáng tạo".
Chủ sở hữu quyền tác giả: Chủ sở hữu quyền tác giả là: 
I.Chủ sở hữu: Tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả: khi tổ chức giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm cho tác giả là người thuộc tổ chức mình; hoặc tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo ra tác phẩm (ở đây là khách hàng)

II. Đồng sở hữu: Milimet Vuông cũng là đồng sở hữu quyền tác giả nên Milimet Vuông được sử dụng các hình ảnh "tác phẩm sáng tạo" vào mục đích quảng bá và truyền thông chính đáng.
 III. Người được chuyển giao quyền: các chi nhánh trong cùng hệ thống của Milimet Vuông, đối tác cá nhân được Milimet Vuông chấp thuận giao quyền.

CÔNG BỐ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ:

Bằng việc đăng tải các hình ảnh, video hay các cách truyền thông khác lên các trang mạng xã hội, website, in ấn trực tiếp, Milimet Vuông đã công bố quyền sở hữu trí tuệ của mình. Các hình ảnh, video hay nội dung được các cá nhân tổ chức khác đăng tải sau ngày Milimet Vuông công bố đều vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Milimet Vuông.

NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC KHÁC KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN CÁC HÀNH VI SAU ĐÂY NẾU CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA MILIMET VUÔNG

i. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học;

ii. Mạo danh tác giả; 

iii. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả; 

iv. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó; 

v. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả;

vi. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành;

vii. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành;

viii. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành;

ix. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả;

x. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả;

xi. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả;

xii. Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình;

xiii. Cố ý xóa, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm;

xiv. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình;

xv. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo; 

xvi. Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

CÁC CÁ NHÂN TỔ CHỨC VI PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ CỦA MILIMET VUÔNG:

Cá nhân hoặc tổ chức vi phạm quyền sở hữu của Milimet Vuông chúng tôi sẽ thông báo trong vòng 7 ngày nếu đơn vị không phản hồi, gỡ bỏ và đăng tải công bố tác giả của Milimet Vuông với sảm phẩm đã đăng tải, chúng tôi sẽ khuyến nại lên các cơ quan có thẩm quyền.

Bài viết liên quan
 • Chính sách khuyến mại của Milimet Vuông

  Khuyến mại là hướng tới tiêu dùng và người được hưởng lợi là người tiêu dùng chính vì thế Milimet Vuông sẽ công khai các chính sách có lợi của chúng tôi cho khách hàng biết. Chính sách khuyến mại là chính sách chung của các chương trình khuyến mại, đối với cách chương trình khuyến mại có chính sách đặc biệt sẽ được công bố cùng bới chương trình khuyến mại.
 • Chính sách bảo hành thi công Milimet Vuông

  Milimet Vuông muốn tất cả mọi thứ được chi tiết, rõ ràng và minh bạch nhất có thể vì chúng tôi làm thật và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Mỗi hợp đồng, mỗi dự án, chúng tôi đều đã tính toán kĩ lưỡng để đảm bảo có lợi nhuận vì vậy chúng tôi không cố gắng để có nhiều hơn con số đó. Lợi nhuận và rủi ro đã được chúng tôi tính toán để đảm bảo cạnh tranh và phát triển 1 công ty bền vững....
 • Công bố quyền sở hữu trí tuệ

  Milimet Vuông là công ty sáng tạo nên các hình ảnh sảm phẩm của Milimet Vuông thường được đăng tải rộng rãi trên các trang truyền thông của Milimet Vuông. Thời gian vừa qua rất nhiều sảm phẩm của Milimet Vuông bị xóa logo sau đó được đăng tải lên các trang truyền thông của người hoặc tổ chức "đánh cắp" gây hiểu lầm cho khách hàng. Công bố quyền sở hữu trí tuệ nhầm bảo vệ quyền lợi của khách hàng cũng như tạo môi trường kinh doanh lành mạnh hơn. N
 • Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

  Milimet Vuông cam kết cung cấp đến khách hàng những giải pháp thiết kế đầy tham vọng , vượt trội, uy tín và đáng tin cậy nhằm giúp cho các quyết định quan trọng của khách hàng trở nên dễ dàng hơn. Trong đó bao gồm cả việc đảm bảo tính bảo mật đối với tất cả các thông tin cá nhân của chính họ. Trong quá trình quản lý thông tin, Công ty luôn tuân thủ theo các Nguyên tắc Bảo mật sau đây: