Công trình nhà phố Dung House - Ấn tượng với kiến trúc độc đáo


Diện tích đất 166,5 m2

Chi phí thi công 3,1 tỷ

Địa điểm Hưng Yên

Tổng diện tích sàn 303,7 m2

Loại công trình Nhà phố

Năm thiết kế 2023


 • 231148-2.jpg
 • 231148-4.jpg
 • 231148-9.jpg
 • 231148-10.jpg
 • 231148-12.jpg
 • 231148-13.jpg
 • 231148-14.jpg
 • 231148-17.jpg
 • 231148-18.jpg
 • 231148-20.jpg
 • 231148-22.jpg
 • 231148-23.jpg
 • 231148-26.jpg
 • 231148-28.jpg
 • 231148-29.jpg
 • 231148-30.jpg
 • 231148-31.jpg
 • 231148-37.jpg
 • 231148-38.jpg
 • 231148-39.jpg
 • 231148-40.jpg
 • 231148-50.jpg
 • 231148-51.jpg
 • 231148-54.jpg
 • 231148-60.jpg
 • 231148-61.jpg
 • 181142-2.jpg

Dự án liên quan