Đạt House- Thiết kết nội thất toàn bộ nhà.


Diện tích đất 150 m2

Chi phí thi công 250tr

Địa điểm Kon Tum, Gia Lai

Tổng diện tích sàn 300 m2

Diện tích xây dựng 300 m2

Loại công trình Nhà Phố

Năm thiết kế 2022


 • 121522-02.jpg
 • 121522-03.jpg
 • 121522-04.jpg
 • 121522-05.jpg
 • 121522-06.jpg
 • 121522-07.jpg
 • 121522-08.jpg
 • 121522-09.jpg
 • 121522-10.jpg
 • 121522-11.jpg
 • 121522-12.1.jpg
 • 121522-12.jpg
 • 121523-17.jpg
 • 121523-18.jpg
 • 121523-19.jpg
 • 121523-20.jpg
 • 121523-21.jpg
 • 121523-22.jpg
 • 121523-23.jpg
 • 121523-24.jpg
 • 121523-25.jpg
 • 121523-29.jpg
 • 121523-30.jpg
 • 121523-31.jpg
 • 121523-32.jpg
 • 121523-34.jpg
 • 121523-35.jpg
 • 121523-36.jpg
 • 121523-37.jpg
 • 121524-38.jpg
 • 121524-39.jpg

Dự án liên quan