FARMSTAY được ví von như một cô gái đẹp


Diện tích đất 30 ha

Chi phí thi công 4.5 tỷ

Địa điểm Ninh Bình

Tổng diện tích sàn 350

Diện tích xây dựng 350

Loại công trình Homestay, Farmstay

Năm thiết kế 2020

Bài viết này không nói về chiến lược hay chiến thuật cao siêu gì cả, cũng không bàn về kỹ thuật canh tác nông nghiệp, càng không bàn về vấn đề vận hành và triển khai Farmstay. Mình chỉ tập trung vào vấn đề tổng thể KIẾN TRÚC và QUY HOẠCH của Farmstay.

 • 261616-1.jpg
 • 261616-2.jpg
 • 261616-3a.jpg
 • 261616-4.jpg
 • 261616-5.jpg
 • 261616-6.jpg
 • 261616-7.jpg
 • 261616-8.jpg
 • 261616-9.jpg
 • 261616-10.jpg
 • 261616-11.jpg
 • 261616-12.jpg
 • 261616-13.jpg
 • 261616-14.jpg
 • 261616-15.jpg
 • 261616-16.jpg
 • 261616-17.jpg
 • 261616-18.jpg
 • 261616-19.jpg
 • 261616-20.jpg
 • 261616-21.jpg
 • 261616-22.jpg
 • 261616-23.jpg
 • 261616-24.jpg
 • 261616-25.jpg
 • 261616-z2725231199647-9885f0d29c250b529d9d0213bb3773eb.jpg
 • 261616-z2725231413609-0073c21871cd26e17c2888ac2bd9d06d.jpg
 • 261616-z2725231604568-61c7e86f9eccad800a9d345b7a95ae84.jpg
 • 261616-z2725231604572-e08d2ef823431d4402c2f19d0b4d0a36.jpg
 • 261616-z2725231640691-0d62c8e08fa57a14465822e0f257bf7f.jpg
 • 261616-z2725231935133-117a62b2ab6712f36e7d6c369abb22b1.jpg

Dự án liên quan