Hùng House - Nhà phố cải tạo với diện mạo hoàn toàn mới


Diện tích đất 121 m2

Chi phí thi công 1,8 tỷ

Tổng diện tích sàn 210 m2

Loại công trình Nhà phố

Năm thiết kế 2022

Cải tạo lại nhà chính là sửa đổi, thiết kế lại trên chính ngôi nhà cũ để mang đến diện mạo tươi mới và phong cách mới cho gia đình...

 • 240823-h2.jpg
 • 240823-h3.jpg
 • 240823-h4.jpg
 • 240823-h5.jpg
 • 240823-h6.jpg
 • 240823-h7.jpg
 • 240823-h8.jpg
 • 240823-h9.jpg
 • 240823-h9a.jpg
 • 240823-h10.jpg
 • 240823-h11.jpg
 • 240823-h12.jpg
 • 240823-h13.jpg
 • 240823-h13a.jpg
 • 240823-h14.jpg
 • 240823-h15.jpg
 • 240823-h16.jpg
 • 240823-h17.jpg
 • 240823-h19.jpg
 • 240823-h20.jpg
 • 240823-h21.jpg
 • 240859-h1.jpg

Dự án liên quan