Huy House - Nhà cấp 4 có gác lửng độc đáo, ấn tượng


Diện tích đất 100 m2

Chi phí thi công 900 triệu

Địa điểm Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn 110 m2

Loại công trình Nhà cấp 4

Năm thiết kế 2023


 • 161455-h2.jpg
 • 161455-h3.jpg
 • 161456-h4.jpg
 • 161456-h5.jpg
 • 161456-h5b.jpg
 • 161456-h6.jpg
 • 161456-h7.jpg
 • 161456-h7b.jpg
 • 161456-h7c.jpg
 • 161456-h8.jpg
 • 161456-h9.jpg
 • 161456-h10.jpg
 • 161456-h11.jpg
 • 161456-h12.jpg
 • 161456-h12b.jpg
 • 161456-h13.jpg
 • 161456-h13b.jpg
 • 161456-h14.jpg
 • 161456-h15.jpg
 • 161456-h16.jpg
 • 161456-h17.jpg
 • 161456-h18.jpg
 • 161456-h19.jpg
 • 161456-h20.jpg
 • 161456-h21.jpg
 • 181128-h1.jpg

Dự án liên quan